Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze mails en webpagina's wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, compleetheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet instaan.
Als aanbieder van diensten zijn wij voor eigen content op deze pagina's volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Wij zijn als aanbieder van diensten echter niet verplicht, verzonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of naar omstandigheden te onderzoeken, die wijzen op een in strijd met de wet zijnde bezigheid. Verplichting tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijft hiervan onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter eerst vanaf het tijdstip van de kennis van een concrete overtreding van de wet mogelijk. Bij bekend worden van dienovereenkomstige overtredingen van de wet zullen wij deze inhoud ogenblikkelijk verwijderen. 

Aansprakelijkheid voor hyperlinks en/of verwijzingen
Hetgeen wij bieden omvat onder andere hyperlinks naar externe webpagina's van derden, op welke inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze inhoud van derden ook geen verantwoordelijkheid nemen. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovetredingen. Een overtredding van de wet was op het tijdstip van het linken niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanknopingspunten van een wetsovertreding niet afdwingbaar. Bij bekend worden van wetsovertredingen zullen wij zulke hyperlinks omgaand verwijderen. 

Auteursrecht
De inhoud op de webpagina's en mails vallen onder het Nederlands auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangemerkt. Verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en iedere wijze van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht mogen niet plaatsvinden zonder de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller. Wij spannen ons in, steeds de auteursrechten van anderen te respecteren resp. op zelf opgestelde alsmede licentievrije werken terug te grijpen. 

Bescherming van persoonsgegevens
De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

In zoverre op onze site persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail-adressen) gepubliceerd worden, geschiedt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Het gebruik van de aanbiedingen en diensten is, voor zover mogelijk steeds zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk.
Wij wijzen erop dat bij de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidsrisico's kunnen optreden. Een volledige beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de disclaimerverplichting openbaar gemaakte contactgegevens van derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermede uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk voor gerechtelijke stappen te zetten in het geval van niet verlangde toezending van reclame informatiemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mail.

Het laatste nieuws

Lichtexcursie ipv Delft

Lichtexcursie ipv Delft

Vorige week hebben onze civiele medewerkers de lichtexcursie van ipv Delft in Rotterdam bijgewoond. Onderdeel van de excursie was een bezoek aan de door ons berekende bruggen Waalhaven en Heysehaven. Erg leuk om onze eigen projecten zo mooi uitgelicht in het donker te bezoeken!

lees verder
Hoogste punt Comenius Amsterdam

Hoogste punt Comenius Amsterdam

In Amsterdam-west is Slokker Bouwgroep constructief op hoogte met de nieuwbouw appartementen Comenius. In opdracht van De Alliantie heeft Adams het constructieve ontwerp verzorgt en aanvullend meerdere kwaliteitscontroles uitgevoerd op het werk.

lees verder
Vacature REVIT modelleur integraal

Vacature REVIT modelleur integraal

Vacature REVIT MODELLEUR integraal Door tevredenheid van onze opdrachtgevers is onze orderportefeuille recentelijk flink uitgebreid en zoeken we versterking van onze integrale team! Bekijk voor meer informatie onze vacature REVIT MODELLEUR integraal.

lees verder
sterk in verbinden