Nieuwbouw 80 bescherm wooneenheden in Apeldoorn

Een nieuw woonconcept als alternatief voor het traditionele verpleeghuis. FAME Planontwikkeling heeft in nauwe samenwerking met vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance een haalbare en betaalbare businesscase ontwikkeld. Het betreft een aanbod voor mensen met een intensieve zorgvraag, die op basis van scheiden van wonen en zorg een woning kunnen huren in het ‘brede middensegment’. In Apeldoorn wordt de pilot van deze samenwerking gerealiseerd met zorgorganisatie De Goede Zorg, die zich, met vernieuwende en klantgerichte arrangementen binnen de Wet langdurige zorg, richt op een braakliggend marktsegment. Het project is een nieuwbouwproject waarin 80 Beschermd Wonen eenheden zijn opgenomen.

dienst nieuwbouw | constructieve advisering | BIM
opdrachtgever KlokGroep in Nijmegen
architect FAME Architectuur in Zwolle
aannemer Trebbe in Zwolle

Projectteam

Klantervaringen

 
 

 
sterk in verbinden