Fiep Westendorplaan in Zaltbommel

Aan de rand van Zaltbommel ligt het gebied De Waluwe. Een levendig gebied dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een woon-, werk- en leefgebied voor jong en oud. Omni Architecten heeft aan de hand van het programma van eisen twee appartementencomplexen ontworpen en verzorgd dat het Voorlopig Ontwerp een positief preadvies van welstand heeft gekregen. Adams Bouwadviesbureau pakt vanaf dit punt de verdere bouwkundige en constructieve uitwerking op. Onze werkwijze is om het Voorlopig Ontwerp te laten toetsen door onze vaste bouwbesluit- en brandtoetser. Wij verwerken het preadvies bouwbesluit en brandtoetsing in ons integrale 3D (BIM) model, zodat tijdens de verdere uitwerking duidelijk is aan welke eisen een bouwonderdeel moet voldoen. Denk hierbij aan brandwerendheid, thermische schil en geluidbelaste gevels. Van Grunsven groep heeft voorafgaand aan de start van de integrale uitwerking een technische omschrijving gemaakt en kan bij een overschrijding van het bouwbudget dan al bijsturen.

Voor een goed BIM project is een architectonisch, financieel, technisch , bouwbesluit en brandveilig vastgesteld kader cruciaal voor een succesvol project voor de opdrachtgever en adviseurs. Van Grunsven Groep en Adams Bouwadviesbureau hebben nu twee keer een ToonbeeldWonen appartementencomplex samen in BIM uitgewerkt. Door onze integrale aanpak is er nu één aanspreekpunt voor onze opdrachtgever. Door deze ervaringen kunnen we beter inhoud geven aan het kostenaspect en daardoor voor onze opdrachtgever economischer ontwerpen.

dienst nieuwbouw | integrale uitwerking | constructieve advisering | BIM
opdrachtgever Van Grunsven Groep in Erp
architect Omni Architecten
aannemer Bouwbedrijf Van Grunsven in Erp

Projectteam

Klantervaringen

 
 

 
sterk in verbinden