Transformatie / herbestemming /renovatie

Herbestemmen van leegstaande kantorencomplexen is momenteel een belangrijk thema in de bouwsector. Projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren schakelen Adams Bouwadviesbureau in voor een vastgoedportefeuillescan (préscan) en een herbestemmingscan (quickscan) om te kijken naar de technische en financiële mogelijkheden en haalbaarheid tot herbestemming. Als het project haalbaar blijkt en doorgang vindt, leveren wij ook het integrale advies (constructie, installatie en bouwkundig) tot de uiteindelijke realisatie.  

 

 


Adams. Sterk in verbinden