All Risk Constructeur

Wij bieden een dienst aan die financiële risico's beter beheersbaar maakt. Alle constructieve aspecten worden hierbij afgedekt. Nooit meer discussie over de beperkte aansprakelijkheid waar we ons achter zouden verschuilen. Zelfs indirecte schade of gevolgschade kunnen wij van u overnemen.

Het lijkt voor de hand liggend dat de constructeur de volledige verantwoordelijkheid draagt voor zijn advies en daarmee dus ook de volledige aansprakelijkheid. Toch is dit bijna nooit het geval. De meeste overeenkomsten tussen adviseur en opdrachtgever worden afgesloten volgens de DNR of RVOI. Dit houdt een aansprakelijkheid in voor de adviseur voor de hoogte van het honorarium en alleen voor directe schade. Het honorarium van een constructeur bedraagt gemiddeld 1 % van de constructieve bouwsom. De kans dat de financiële gevolgen van een schade hoger zijn dan het honorarium van de adviseur, is hierdoor vrij groot. De indirecte schade zoals de uitloop van bouwtijd, hogere bouwplaatskosten, uitstel oplevering en de eventuele hiermee samenhangende boeteclausules als gevolg van een schade valt zelfs volledig buiten de aansprakelijkheid. In het verleden is gebleken dat de indirecte schade kan oplopen tot een veelvoud van de directe schade.

Wij vinden dat onze opdrachtgevers zich hiervan bewust moeten zijn en dat zij de keuze moeten krijgen om ook deze financiële risico's af te dekken. Hiervoor hebben wij de dienst 'Risicodragend Participeren' samengesteld. Een unieke dienst die wij durven aan te bieden omdat wij 100% achter ons advies staan en daar ook voor 100% de verantwoordelijkheid voor willen nemen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. de heer H.G. van Toor.

Adams. Sterk in verbinden