Integraal brug

Adams Bouwadviesbureau is alweer vijf jaar actief op de civiele markt. Hierbij zijn wij met name gespecialiseerd in fiets-, voetgangers-, en verkeersbruggen. Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij daarnaast ook de engineering van andere structuren verzorgd zoals: viaducten, stuwen, duikers en fonteinen. Op het gebied van bruggen hebben wij de afgelopen jaren zeer uiteenlopende projecten uitgevoerd in diverse materialen zoals beton, staal en composieten.

Traditioneel
Veruit het grootste gedeelte van de bruggen in Nederland is, èn wordt, nog steeds traditioneel gebouwd met zeer onderhoudsrijke voegen en opleggingen. Dit betekent dat het brugdek geheel vrij is van de funderingsconstructie en kan werken onder invloed van verkeers- en weersinvloeden. Echter door de tegenwoordige zwaardere verkeersbelasting en de toepassing van strooizouten hebben bij de bestaande bruggen de laatste decennia tot grote problemen geleid. Naast corrosie van het wapeningsstaal treedt er ook corrosie op aan de opleggingen. Deze voegen en oplegblokken dienen gedurende de levensduur van de bruggen meerdere keren vervangen te worden. Naast de forse onderhoudskosten betekent dit ook terugkerende ernstige verkeershinder. Tevens kunnen er lekken ontstaan en kan er vuil ophopen tussen de voegen en oplegblokken. Dit geeft een lelijk en verwaarloosd beeld.
Duurzame oplossing
Al deze problemen kunnen voorkomen worden door een brug te bouwen volgens het meer duurzame principe van de integraalbrug. Hierbij wordt voegloos gebouwd en zonder oplegblokken. Het brugdek en de fundering worden aan elkaar vast gestort tot één geheel. De kosten om een integraalbrug te bouwen zijn overigens gelijk aan die van een traditionele brug. De onderhoudskosten zijn echter veel lager gedurende de 50 tot 100 jaar waarin de brug dienst moet doen. Daarnaast is er door het wegvallen van de noodzaak tot onderhoud aan voegen en oplegblokken geen verkeershinder meer en bestaat de mogelijkheid om materiaal te besparen door slanker te construeren. De fundering draagt namelijk door de koppeling bij aan de sterkte en stijfheid van het dek. Uit onderzoek is gebleken dat integraalbruggen een maximale overspanning van 60 meter kunnen krijgen. Grotere overspanningen zijn in verband met de thermische uitzetting van de brug niet haalbaar. Voor Nederland betekent het dat 70% van het totale bruggenbestand integraal kan worden uitgevoerd. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië worden integraalbruggen al veelvuldig toegepast. Nederland zou dit voorbeeld moeten volgen met het oog op onderhoud en duurzaamheid!
Ontwerp
De nadelen van een integraalbrug liggen enkel in de ontwerpsfeer. De engineering van dit type brug is veel complexer dan bij een traditionele brug. Adams Bouwadviesbureau heeft ervaring met integraalbruggen tot de maximale lengte van 60 meter en kan deze engineering voor u verzorgen.

Hebt u vragen over dit artikel of wilt u nog meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met ir. R.J. (Rob) Arts, civiel projectleider.

Adams. Sterk in verbinden
  • integraal brug