Integrale advisering

Onze afdeling integrale projecten werkt uw project zowel bouwkundig als constructief (integraal) uit in een intelligent 3D BIM-model. Door deze integrale aanpak ontstaat er geen verlies in communicatie en bereiken we volledige afstemming tussen de disciplines. Hierdoor reduceert de benodigde tijd voor de complete uitwerking en tussentijdse aanpassingen aanzienlijk en verloopt het ontwerptraject sneller. Voor u als  opdrachtgever betekent dit ook één partij als aanspreekpunt en dus efficiënte communicatie en korte lijnen! 

3D BIM model
We modelleren onze 3D BIM-modellen tot op een hoog detailniveau en verrijken ze met veel informatie (data). Hierbij volgen we niet alleen de NLRS en ILS, maar gaan we een aantal stappen verder. Er ontstaat hierdoor een rijkelijk gevuld model waarin de opdrachtgever of aannemer zijn randvoorwaarden kan monitoren, bouwkosten calculeren en onderaannemers kan inkopen en aansturen. Door het model zo op te bouwen zoals er daadwerkelijk gebouwd wordt, lossen we lastige knooppunten vroegtijdig op en kan de aannemer op basis van het model beter plannen.

Integrale advisering
De integrale advisering van uw project kan beginnen op basis van een definitief VO (esthetisch ontwerp) van de architect maar ook na de bouwaanvraag. In beide gevallen nemen we meteen zoveel mogelijk informatie voor het uitvoeren van het daadwerkelijke project mee. Hierbij valt te denken aan uitvoeringstechnische en kostenbesparende optimalisaties welke bijvoorbeeld resulteren in een verbetering in de gevel- en/of plattegrondindeling. Natuurlijk houdt u als opdrachtgever continu de regie en blijven we communiceren.

Controle regelgeving
Naast de technische uitwerking in het model voeren wij ook extra controle uit op regelgeving en bouwbesluit. Door bijvoorbeeld aspecten als brandwerendheid en geluidseisen in het model te verwerken, zijn deze door u visueel snel te controleren en liggen deze randvoorwaarden vast voor prijsvorming en de uitwerking van de leverancier. 

De beste oplossing voor uw vraagstuk
Onze dienst integrale uitwerking is de beste oplossing voor optimale uitwerking in BIM. We staan bijvoorbeeld bij Heijmans Woningbouw op nummer één als partner! Neem gerust contact op met onze bouwkundig projectleider Marius van Zanten om eens samen naar uw vraagstuk te kijken.

sterk in verbinden