Constructieve advisering

Wij bieden onze constructieve advisering aan op het gebied van bouwkundige en civieltechnische- constructies. Innovaties en hoge kwaliteit van onze werkzaamheden zijn voor ons belangrijke pijlers. Door onze innovatieve werkwijze staan wij garant voor optimale informatie-uitwisseling en risicodragend constructie advies.

Daarnaast vinden wij de wensen van de klant minstens zo belangrijk. Daar investeren we erg veel tijd en energie in. Dit doen wij door oprechte interesse en betrokkenheid richting de opdrachtgevers te tonen met duidelijke en heldere communicatie. We richten onze processen vervolgens in op de vraag van de klant.

Tijdens het te doorlopen ontwerpproces en later tijdens het maken van de uitvoeringsstukken adviseren we de opdrachtgevers de meest effectieve constructieprincipes en bouwmethodiek toe te passen en opteren optimalisaties indien mogelijk. Mochten uitgangspunten tijdens het proces veranderen, dan blijven wij meedenken en streven naar een zo optimaal mogelijk resultaat.

Adams Bouwadviesbureau biedt de opdrachtgevers een compleet adviseringspakket. Dit resulteert in een optimaal uitwerkingsproces op het gebied van kwaliteit, planning en afstemming. Daarnaast gebruiken wij onze constructieve kennis en ervaring om de klant in alle fasen te voorzien van vaktechnisch advies.

Dit levert u als opdrachtgever de documenten op die u nodig heeft. U heeft geen zorgen tijdens het uitwerkingsproces en krijgt van ons volledige en afgestemde stukken van een hoge kwaliteit. De kans op bouwfouten zijn tot een minimum beperkt. Wij hebben als doel u als opdrachtgever deze diensten te bieden, zodat u uw aandacht op andere zaken kunt richten.

Heeft u als ontwikkelaar, woningbouwcorporatie, (ontwikkelende) aannemer vragen over onze constructieve advisering? Dan kunt u contact opnemen met Sander Zegers (sze@adamsbouwadvies.nl)

sterk in verbinden