zoek

Waarom BIM

De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw is 'BIMMEN', oftewel virtueel bouwen. BIM staat voor: Building Information Modeling. Het is geen programma of een systeem, maar een proces waarin gewerkt wordt volgens een bepaalde methodiek. Gedurende de levenscyclus van een gebouw wordt alle relevante informatie opgeslagen, gebruikt en beheerd, waarbij ondersteuning plaatsvindt door een digitaal (3D) gebouwmodel. BIM heeft grote voordelen voor de opdrachtgever:

vermindering van bouwfouten, dus reductie van faalkosten; 
verlaging van bouwkosten;
versnelling van de bouwtijd;
inzicht gebouw tijdens proces door 3d visualisatie;
minder fouten door clashcontrole (tussen alle partijen);
consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details);
betere beheersing van het proces en de productie;
betere afstemming betrokken partijen.

Voor meer informatie klik hier >>