zoek

Waarom Adams?

In de aanloop naar onze open dag van 9 juni hebben wij als bureau een communicatieplan ontwikkeld. Bij de invulling hiervan kwamen er meer vragen dan antwoorden naar voren. Er zijn natuurlijk talloze ingenieursbureaus welke hetzelfde sommetje kunnen maken, maar….

Waarom Adams?
Adams kent geen bureaucratie. We zijn een platte en flexibele organisatie. Zowel intern als naar de klant toe proberen we met zo kort mogelijke lijnen te communiceren. Dit voorkomt tijdsvertraging en fouten.
Adams hanteert een projectkwaliteitsplan met een demarcatielijst. De zogenaamde ‘grijze gebieden’ in de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen alle bouwpartners worden hierdoor vroegtijdig getackeld door duidelijke afspraken.
Daarnaast tekenen wij al meerdere jaren de constructies uit in 3D. Dit draagt absoluut bij tot duidelijkheid in het ontwerp en zorgt indirect voor lagere faalkosten. Het zorgt er ook voor dat wij ver zijn in de ontwikkeling met BIM.

Adams Bouwadviesbureau is een toonaangevend ingenieursbureau, dat staat voor duurzaam en constructief bouwadvies, gebaseerd op heldere keuzes en duidelijke afspraken.

Indien u meer informatie wenst over onze kernwaarden, kunt u contact opnemen met de heer H.G. (Erwin) van Toor.