zoek

Virtueel Bouwen

Er wordt veel over gesproken, maar in de praktijk blijkt het niet allemaal vanzelf te gaan: het (samen)werken in één model. Verschillende tekenpakketten, afspraken over verantwoordelijkheden en verschillende invullingen van het concept BIM zijn hiervoor onder andere de oorzaak. Het aanstellen van een BIM-manager die dit allemaal regelt, is hiervoor een goede oplossing. inExtenso kan dit voor u verzorgen. Intern hebben wij onze zaken goed voor elkaar. Wij tekenen al geruime tijd drie verschillende disciplines uit in één model. Zowel constructief, bouwkundig als installatieadvies zijn hierin met elkaar gekoppeld. Maar ook een extern model of 2D gegevens kunnen wij importeren of modelleren zodat het onderdeel wordt van het totaalmodel.

Voordelen
Eén van de grote voordelen van het virtuele bouwen is de gebundelde informatie welke het model bevat. Hieruit kunnen bijvoorbeeld lijsten met alle getekende elementen gegenereerd worden. De bouwkosten zijn hierdoor in verschillende stadia snel te bepalen en te beheersen. Gegevens zoals namen van leveranciers, afmetingen van het product en aantallen zijn inzichtelijk gemaakt in één 3D model.

Virtueel bouwen biedt verder nog meer voordelen voor het project.
Hierbij denken wij aan:
• Virtueel Bouwen met BIM maakt een integraal ontwerp mogelijk. Bij het traditionele proces willen er nog wel eens afstemmingsverschillen tussen de verschillende disciplines aanwezig zijn. Bij virtueel bouwen is dit nagenoeg onmogelijk. Er treden daardoor minder fouten op in de bouw en hierdoor kan de voorbereidingstijd gehalveerd worden in vergelijking met het traditioneel ontwerpproces. Vooral tijdens het maken van een calculatie en planning wordt er veel tijd bespaard omdat alle benodigde gegevens snel te genereren zijn. Er is daarnaast één overzichtelijke, duidelijke ‘bouwtekening’ in plaats van drie complimenterende.
• Het 3D informatie-model is een database met alle projectgegevens. Dit model is transparant en inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Tijdens het hele bouwproces en na oplevering van het project is alle informatie over elk onderdeel naspeurbaar. Hierdoor zijn onder andere de specificaties van de gebruikte producten, de afmetingen en aantallen inzichtelijk. Ook alle wenselijke informatie over de kosten of onderhoudskosten kunnen worden uitgelezen.
• De uiteindelijke bouwkosten zijn aanzienlijk lager. In de huidige tijd is dit een noodzaak en virtueel bouwen kan hierin aanzienlijk zijn steentje bijdragen. Het uiteindelijke voordeel wordt gehaald doordat de bouwfouten al vroegtijdig zichtbaar zijn gemaakt in het centrale 3D model en vervolgens zijn opgelost. Daarnaast zijn alle disciplines volledig op elkaar afgestemd en zal de realisatie daardoor zeer voorspoedig lopen.

appartementen

bedrijfsgebouw

woningbouw


Samenvatting
Het bovenstaande is eenvoudig in een aantal woorden samen te vatten en geeft een mooi beeld van hoe simpel bouwen kan zijn:
Eén 3D model
Drie disciplines: bouwkunde + constructie + installatie
Vijf dimensies: 3D model + tijd + kosten