zoek

Renovatie 4 woontorens te Nieuwegein

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Van Dillen te Culemborg
Architect: Van Schagen Architecten te Rotterdam

Na de bouwvak van 2013 is Bouwbedrijf Van Dillen uit Culemborg gestart met de renovatie van vier woontorens uit de jaren zeventig. In totaal betreft het hier 448 huurwoningen van Jutphaas Wonen in Nieuwegein. In samenwerking met Van Schagen Architecten uit Rotterdam hebben we een plan ontworpen om de woontorens te upgraden naar de huidige maatstaven en normen.
Aanpassingen begane grond
Op de begane grond van elke woontoren bevinden zich de bergingen met daarnaast de entree. De beleving van de begane grond was tot op heden donker en benauwd met een wirwar van gangen. Er was vanuit Jutphaas Wonen en de bewoners behoefte aan meer en grotere bergingen. Vandaar dat gekozen is voor een geheel nieuwe indeling. Om daarbij het veiligheidsgevoel te vergroten, komt er één centrale hoofdingang en een kleinere. Deze worden onderling verbonden met een gang. Hiermee wordt het gebouw transparanter en lichter.
Constructie
Als constructeur zijn wij in een vroeg stadium gevraagd mee te kijken naar de mogelijkheden welke de woontorens bieden. Het casco (de constructie) van het bestaande gebouw dicteert namelijk wat er mogelijk is. Technisch gezien kan er veel, zo niet alles, maar het moet ook kostenefficiënt en natuurlijk uitvoerbaar zijn. Voor een succesvolle renovatie moet het gebouw zelf als basis dienen. We hebben ervoor gekozen om de betonnen draagstructuur van de wanden en de vloeren te handhaven en de nieuwe indeling hierbinnen te ontwerpen. Om de nieuwe indeling van de begane grond met de extra en grotere bergingen te realiseren, is de voetprint vergroot door aan bijna alle lange zijden van de gevels zes meter uit te bouwen.
Corrosie
Alle woontorens hebben gemetselde kopgevels met spouwankers die door corrosie zijn aangetast. Corrosie van spouwankers is een voortschrijdend proces en uiteindelijk zal de levensduur van de spouwankers ten einde zijn. Hierdoor neemt het risico op instorten van de gevels met de jaren toe. We hebben proeven uitgevoerd om het meest efficiënte type en aantal renovatieankers te bepalen. Niet elk anker kan zomaar in elke situatie worden toegepast, dit is afhankelijk van de staat en hardheid van het bestaande metselwerk.
Balkons
Met het vervangen van de bestaande balkonhekken door hekwerk met glaspanelen krijgen de woontorens een compleet ander gezicht. Naar verwachting worden de woontorens rond kerst 2014 opgeleverd.

Voor meer informatie over dit project zie publicatie in Stedenbouw 717