zoek

Integrale Advisering

Alles in één hand: inExtenso
De afgelopen jaren zien wij een toename in onze portefeuille van herbestemmingsprojecten zoals bijvoorbeeld kantoren transformeren naar (studenten-)woningen, kV-stations naar woningen en scholen naar zorgcomplexen. Vooral partijen die investeren in leegstaande kantoren, om te verbouwen naar woningbouw voor starters of studenten of een nieuw hoofdkantoor, kiezen voor onze aanpak; één adviserende partner die meedenkt over de beste totaaloplossing. Wij doen vrijwel alles zelf en leggen niet alle taken door naar ingehuurde partijen. Hoe ver we gaan in ons advies en werkzaamheden, bepaalt u. Van een eenvoudige Quickscan of haalbaarheidsstudie tot en met het volledige advies. Wij verzorgen de advisering in alle disciplines, bouwkosten, de gehele bouwkundige uitwerking, regie over alle partijen en zelfs de begeleiding op de bouw.

Aanpak
Op basis van archieftekeningen, inmetingen en visuele beoordeling door onze Register Ontwerpers en bouwkundigen, wordt een Quickscan gemaakt. Hierbij worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gebouw beschreven. Dat moet het startpunt zijn voor een succesvolle aanpak. Vaak wordt namelijk een eisenpakket geformuleerd dat linksom of rechtsom gehaald moet worden. Dat levert vaak niet het optimale resultaat, wel in een dure verbouwing en een minimum aan gehaalde eisen. Met de Quickscan brengen we objectief in kaart wat er mogelijk is bij stapsgewijs oplopende investeringen. Dit wordt altijd 3D gevisualiseerd. Na negen jaar werken met tekenpakketten als Revit en Allplan, ligt er doorgaans na al twee á drie dagen een model wat veel inzicht geeft in de mogelijkheden.

Extra mogelijkheden door het nieuwe bouwbesluit
In het bouwbesluit 2012 wordt er heel anders met verbouwingen omgegaan dan dat we gewend zijn. In de praktijk hoeft men nu aan veel minder strenge eisen te voldoen door de introductie van het ‘Rechtens Verkregen Niveau’. Deze mogelijkheid is speciaal in het bouwbesluit opgenomen om de bouw te stimuleren. Belangrijk bij de beoordeling van een plan is dus de kwaliteit van het Rechtens Verkregen Niveau. Dit betekent dat het bij een goede bestaande situatie van belang is om deze aanwezige kwaliteit met het bevoegd gezag duidelijk te kunnen communiceren. De beste resultaten worden door ons geboekt met behulp van veel isometrie- en perspectieftekeningen die uit het 3D model worden gehaald. Op één tekening zijn duidelijk drie fasen van de aanpassing te zien: huidige situatie, sloopmaatregelen en de toekomstige situatie.

Toegevoegde waarde
Succes is gegarandeerd als we uitgaan van de mogelijkheden en deze in het ontwerp als uitgangspunt nemen. Ook benoemen we de onmogelijkheden en houden daar in het plan rekening mee. Ons advies is altijd: investeer liever in onderzoek en een slimme aanpak, in plaats van dure maatregelen.