zoek

Integraal ontwerpen

Integraal ontwerpen is het ontwerpen van een gebouw waarin alle voorzieningen, wensen en eisen voor de eindgebruiker zijn verwerkt. Hierbij vindt een optimale afstemming plaats tussen de partijen die het gebouw realiseren. Hoe groter het gebouw en hoe meer voorzieningen noodzakelijk zijn, des te groter zal de behoefte aan een integraal ontwerp worden.

In de grafiek hiernaast laten de blauwe (1) en gele (2) lijn zien dat naarmate het bouwproces vordert, de mogelijkheid om kosten te beïnvloeden afneemt. Hierbij nemen de kosten van wijzigingen juist toe. De groene (3) lijn laat het traditionele ontwerpproces zien. Daarnaast laat de oranje (4) lijn zien dat het zwaartepunt van de beslissingen en de keuzes bij een samenwerking waarbij integraal wordt ontworpen, eerder in het proces kunnen plaatsvinden. Hierdoor neemt de invloed (= beheersing) op de kosten toe en zijn de kosten van de wijzigingen lager.Voorbeeld tekst.