zoek

Ketenintegratie, BIM, Lean en Integraal Advies zijn allemaal zeer actuele trends in de bouwwereld. Aannemers, ontwikkelaars, architecten en andere partijen in de bouw doen er in meer of mindere mate aan mee en geven er allen een eigen invulling aan. Niet iedereen kan en doet hetzelfde aangezien niemand exact weet wat het precies inhoudt. Wat het voor u betekent, hoeft niet per definitie de insteek van uw gesprekspartner te zijn. Gevaarlijk die containerbegrippen.

Van containerbegrip naar ontzorgen: inExtenso

Als ik opzoek wat de definitie van 'containerbegrip' is, dan vind ik het volgende: 'een begrip zonder scherp afgebakende betekenis waaraan de taalgebruiker zelf nader invulling kan geven en dat op veel verschillende toestanden, gebeurtenissen of zaken wordt toegepast'. Dit is precies waar ik regelmatig tegenaan loop als ik met iemand een gesprek heb over bijvoorbeeld BIM. Je hoort dan de meest uiteenlopende beweringen: als je in 3d tekent, ben je toch echt aan het BIM-men. Of als je elkaars digitale 2d (of 3d) tekening als onderlegger gebruikt, is dat ook al voldoende; er wordt toch gewerkt in één tekening?! Het dringt gelukkig bij steeds meer mensen door dat het begrip BIM met dit soort uitspraken, bij lange na, niet getackeld wordt. De betekenis en de consequenties van BIM worden ondertussen in de praktijk steeds duidelijker en daarbij tekenen ook de voordelen en de winst zich steeds meer af. De vroege investering in modellering, het betrekken van co-makers en invoeren van data wordt in bijna alle gevallen (ruim) terugverdiend. Wat mij betreft absoluut geen containerbegrip meer.
Integraal advies
De definitie kan vrij eenduidig ingezet worden: 'algeheel en alles omvattend'. Maar hoe plaatsen we dit in de bouw? Als een installatieadviseur bijvoorbeeld E én W voor zijn rekening neemt, is dat dan integraal advies? Qua installaties wel, maar niet qua algehele engineering natuurlijk. Een grote kostenpost bij zowel de engineering als het daadwerkelijk bouwen is de afstemming tussen de verschillende disciplines. BIM maakt natuurlijk het een en ander inzichtelijk, maar door tegenstrijdige belangen en de minimale (hedendaagse) opdrachtverstrekking worden knelpunten niet altijd het meest optimaal opgelost. Door de gehele technische uitwerking van een esthetisch ontwerp bij één (onafhankelijke) partij te leggen, zal in een vergelijkbaar kortere periode een optimaal technisch uitgewerkt ontwerp bewerkstelligd worden. In de uitwerking zijn dan bouwkunde, constructie, installaties en kostenbewaking volledig meegenomen en sluiten volledig op elkaar aan. En dit alles natuurlijk verwerkt in een 3d BIM model zodat de aannemer meteen beschikt over de juiste hoeveelheden, de makelaar met mooie renderings de boer op kan, de bouwkosten niet uit de hand lopen en nog vele andere voordelen. Daarnaast kan de opdrachtgever terecht bij één partij en dus één aanspreekpunt voor heldere communicatie en duidelijke afspraken.
inExtenso
Integraal advies is daarmee het optimaal ontzorgen van de opdrachtgever waarbij hij tevens een optimaal uitgewerkt product geleverd krijgt dat goedkoper te realiseren is. Adams gelooft hier al jaren in en levert deze dienst onder de noemer Adams-op-maat. Hierbij hebben we succesvol ervaring opgedaan in zowel de nieuwbouw als de herbestemming. Nu dit concept volwassen gegroeid is, gaan we verder onder een nieuwe naam: inExtenso. Hiermee maken we een scheiding tussen ons oude vertrouwde constructeurswerk van Adams Bouwadviesbureau en het Integrale Advies van inExtenso.

Wilt u meer informatie over wat inExtenso voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs staan u graag ter woord.