zoek

Wij hebben de afgelopen jaren succesvol ervaring opgedaan op gebieden als bouwkundige uitwerking, engineering vliesgevels, bouwtoezicht en integraal advies. Vooral dit laatste is iets waar veel opdrachtgevers op dit moment naar vragen. Het één-loketprincipe biedt namelijk erg veel voordelen bij bijvoorbeeld herbestemmingen, waar veel specialistische kennis benodigd is.

inExtenso bij herbestemming

Integraal advies ontzorgt. Eén partij adviseert in alle benodigde disciplines vanaf de vastgoedportefeuillescan (pré-scan) tot en met de realisatie. De nieuwe bouwkundige invulling van het pand, het aanpassen van het casco en de installaties worden in één 3D model tegelijkertijd opgezet en uitgewerkt. Dit resulteert in volledige afstemming van het bestaande pand met zijn nieuwe functie en alle bijbehorende consequenties. Daarmee ontstaat financiële beheersing van de investeringskosten ten opzichte van de baten en visualisatie van het ontwerp in elke fase; van grof naar fijn.
Pré-scan
U heeft één of meerdere al dan niet leegstaande panden in uw bezit, of u zoekt een bestaand pand voor uw organisatie, en u overweegt herbestemming? Een maatschappelijk verantwoorde stap en er is in de huidige markt absoluut voldoende vraag en aanbod. Maar niet elk pand is geschikt om te herbestemmen door bijvoorbeeld zijn locatie, omgeving of cascotype. Een eerste scan bepaalt of een herbestemming mogelijk succesvol kan zijn en welke risico’s hierbij een rol spelen. Adams heeft een pré-scan ontwikkeld (vastgoedportefeuillescan) welke onder andere de locatie, omgeving, technische staat van alle disciplines en een voorzichtige financiële haalbaarheid beschouwt. Hieruit volgt een adviesrapport waarin duidelijk gedocumenteerd aangegeven is of succesvol herbestemmen tot de mogelijkheden behoort en welke aandachtspunten en risico’s hierbij gelden. Met de pré-scan ontstaat een goed beeld van uw vastgoed en de mogelijkheden voor hergebruik.
Quickscan
Wanneer een pand een potentiele kanshebber voor tijdelijke of permanente herbestemming is, volgt de volgende fase; de quickscan. Elke quickscan is maatwerk aangezien elk pand en locatie anders is. Als voorbeeld: het casco van het bestaande pand dicteert de mogelijkheden voor een nieuwe functie. Het afstemmen van het aanbod op de vraag in de markt gaat dan gelijk op met het optimaliseren van de investering in aanschaf en verbouw met de uiteindelijke baten door exploitatie of verkoop. Onze ontwerpers onderzoeken in deze scan diverse indelingsvarianten en de (uitbreidings-) mogelijkheden binnen het bestemmingsplan in nauwe samenspraak met de opdrachtgever zodat het optimum uit het bestaande gebouw gehaald kan worden. De (bouw)kosten worden continu naast de baten gehouden om het beoogde rendement te bewaken of, andersom geredeneerd, het maximale aanschafbedrag van het pand te bepalen. De gemeente is een bepalende factor voor het slagen van de herbestemming. Daarom worden er vroegtijdig contacten gelegd en wordt de gemeente betrokken bij het vraagstuk en het proces. Het rapport dat volgt uit de quickscan, is de basis voor de daadwerkelijke transformatie. Hieruit blijkt of de herbestemming op technisch en financieel vlak haalbaar is bij het door u gestelde rendement en programma van eisen. Uit ervaring weten we welke valkuilen er zijn en schatten wij risico’s en onzekerheden zo goed mogelijk in, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Integraal advies
Na alle onderzoeken begint de daadwerkelijke realisatie. Adams neemt hier de regie over de engineering en technische uitwerking en bewaakt de uitgangspunten van het ontwerp. Daarbij onderhouden wij contacten met gemeente, aannemer en andere betrokkenen en lossen wij nieuwe uitdagingen welke in het werk aangetroffen worden meteen op. Hiermee is het proces gestroomlijnd en wordt de opdrachtgever ontzorgd. Bent u geïnteresseerd in herbestemming of in één van onze diensten, kunt u natuurlijk contact opnemen met een van onze adviseurs.