zoek

Onze visie op duurzaamheid

inExtenso streeft naar het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van haar activiteiten.
Er zijn tien aandachtsgebieden waar we duurzaamheid tot uitdrukking laten komen:
1.    Door constructief en bouwkundig ruimte te bieden voor andere mogelijkheden en bestemmingen, verlengt de levensduur van een gebouw aanzienlijk en wordt hierdoor levensloopbestendig. Andersom kan niet-flexibel bouwen ook duurzaam zijn: een gebouw dat maar twintig jaar mee hoeft te gaan, kan buitengewoon simpel in elkaar steken. Ook dat is duurzaam bouwen.
2.    Beperk het materiaalgebruik door optimalisatie. Zowel op materiaalniveau als op het out-of-the-box denken in het ontwerpstadium.
3.    Gebruik duurzame materialen. Denk aan hogere sterkte staal waar je per m2 gebouw minder van nodig hebt en voor het tweede leven (na hergebruik) veel interessanter is. Denk ook aan hout, bijna het duurzaamste materiaal. Constructief is er nauwelijks een reden om het niet te gebruiken.
4.    Hou rekening met de milieu-impact van (bouw)logistiek en transport.
5.    Gebruik de constructie voor meer dan alleen ‘dragen’. De bouwkundige schil en het casco moeten een geïntegreerde oplossing bieden. Slimme, soms onorthodoxe oplossingen, kunnen meer duurzame gebouwen opleveren.
6.    De energievraag verlagen door middel van goede isolatie en energie besparende installaties. De kosten voor energieverbruik in de woning maken een aanzienlijk deel uit van de maandlasten, door te investeren in energiebesparende maatregelen worden deze lasten verlaagd.
7.    Energie kan goed duurzaam opgewekt worden. Zonnepanelen en warmte pompen op lucht is een goede manier om de woning energie neutraal te krijgen. Teveel gewonnen energie wordt in de zomermaanden aan het net geleverd en in de wintermaanden wordt het tekort aan energie aangevuld door het net. De woning is energie neutraal.
8.    Duurzame waterhuishouding is belangrijk om het bestaande water- rioleringsnet niet over te belasten. Het opgevangen regenwater kan men gebruiken voor het spoelen van het toilet en door het regenwater te laten infiltreren wordt er veel overlast bij stortbuien voorkomen.
9.    In een vroeg stadium moeten de wensen van potentiele gebruikers in kaart gebracht worden, zodat het ontwerp meer aansluit aan de behoefte en wensen van de gebruikers. Goed contact en afstemming met de gebruikers dragen bij aan de verduurzaming van de bouw.
10.  Sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is de sociale kant van duurzaam bouwen. De aannemer kan verplicht worden gesteld om leerbanen van jongeren of werkzoekende uit de buurt te creëren, zodat de instroom van deze mensen tot de arbeidsmarkt wordt bevorderd.